Par mums

 • pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis” dibināta 1989.gadā
 • kopš 2006.gada 16.decembra durvis vērusi rotaļu grupa „Gudru ņēmu padomiņu”
 •  darbojas 13 grupas
 • Iestādē ar bērniem strādā: logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, psihologs, masiere
 • īstenojam pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111
 • īstenojam pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01015511 www.visc.gov.lv
 • aktīvi darbojamies  projektos

Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” nodrošina:

 • 5 un 6. gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei,
 • vispusīgu bērnu fizisko, garīgo un psiholoģisko attīstību
 • rotaļas, pastaigas svaigā gaisā
 • ekskursijas, svētkus, jautrus pasākumus
 • pirmsskolas programmas apguvi –  www.visc.gov.lv
 • kvalificētu pedagogu rūpes par jūsu bērnu visas dienas garumā
 • veselīgu un garšīgu ēdināšanu 3 reizes dienā
 • darba laiks no 7.00 – 19.00

Tradīcijas un svētki

 • Zinību diena
 • Rudens ražas svētki – Miķeļi
 • Mārtiņdiena
 • Ziemassvētki
 • Vecvecāku pēcpusdiena – “Mana tautas dziesma”
 • Sagatavošanas grupu bērnu pasākums “Auseklītis”
 • Lieldienas
 • Latvijas dzimšanas dienas pasākumi
 • Sagatavošanas grupu bērnu burtiņu svētki
 • Izlaidums ar bērnu izšūpošanu
 • 1.jūnijs – Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas aktivitātes
 • Novada organizētie pasākumi bērniem

 

Mūsu talanti
Ļubova
Solvita